Darbdaviams Studentams Kuratoriams
Iškilus problemoms su sistemos veikimu rašykite: admin@mif.vu.lt
Studentų prisijungimas prie sistemos
MIF ITC vartotojo vardas: Slaptažodis

Negalite prisijungti? -> PAGALBA

Pasirinkite studijų programą…:

BENDRA INFORMACIJA APIE PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO TVARKĄ

  • Profesinės praktikos organizacinis procesas vyks 2017 m. lapkričio – 2018 m. sausio mėn.
  • Įmonės praktikos pasiūlymus registruoti sistemoje ir kandidatus atsirinkti gali iki sausio 15 d. 
  • Praktikos vietą studentai gali susirasti savarankiškai arba prisijungę prie praktikos duomenų bazės dalyvauti bendroje atrankoje į fakulteto skelbiamas vietas.
  • Susiradę praktikos vietą studentai privalo su praktikos institucija bei fakultetu pasirašyti trišalę praktikos sutartį (pasirašymo tvarka - žemiau) ir praktikos vietą užregistruoti praktikos duomenų bazėje (registracijos anketų pildymas – iki 2018 m. sausio 31 d.).
REIKALAVIMAI PROFESINEI PRAKTIKAI

  • Profesinė praktika turi atitikti studijų programos tikslus.
  • Studento praktikai turi vadovauti 2 praktikos vadovai:

– įmonės/įstaigos praktikos vadovas – paskirtas praktikos vietoje;
– universiteto praktikos vadovas – paskirtas katedros dėstytojas (tas pats asmuo, kuris vadovaus bakalauro darbui).

  • Susiradę praktikos vietą  studentai prieš vykdami į praktiką kartu su įmonės ir universiteto praktikos vadovais turi aptarti praktikos temą ir uždavinius bei juos įrašyti į trišalę praktikos sutartį.

TRIŠALĖS STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Trišalės praktikos sutarties forma
Trišalės praktikos sutarties forma anglų k.


  • Iki 2018 m. sausio 31 d. pagal pateiktą formą studentai turi elektroniniu būdu užpildyti praktikos sutartį ir 3 originalius egzempliorius (su studento, universiteto praktikos vadovo bei organizacijos vadovo parašais ir antspaudu) pristatyti į fakultetą (104 k., Naugarduko g. 24).
  • Fakultete sutartys pasirašomos dekano, registruojamos, ir studentui grąžinami 2 sutarties egzemplioriai (skirti studentui ir organizacijai).
ATSISKAITYMAS UŽ PRAKTIKĄ

1.
Praktikos pabaigoje studentas į katedrą turi pristatyti profesinės praktikos ataskaitą, parengtą pagal fakulteto pateiktą struktūrą (iškilus klausimams dėl ataskaitos rengimo, kreiptis į savo universitetinį praktikos vadovą). 

- Dėl praktikos ataskaitos pateikimo terminų ir praktikos gynimo datos prašome kreiptis į katedrą.
- Pateikę praktikos ataskaitą raštu studentai turės ją pristatyti žodžiu (5-10 min) katedros sudarytai komisijai.

2. Studentas turi informuoti įmonės/įstaigos praktikos vadovą, kad praktikos pabaigoje jam bus atsiųsta elektroninė studento praktikos vertinimo anketa. Užpildytos anketos duomenys automatiškai patenka į duomenų bazę, todėl jos nereikia spausdinti.
Jei praktikos vadovas neturi galimybės užpildyti elektroninės anketos, tuomet studentas jam turi pateikti atspausdintą anketą ir užpildytą bei pasirašytą praktikos vadovo pridėti prie praktikos ataskaitos (praktikos vertinimo anketa vadovui); (praktikos įvertinimo anketa anglų k.).


Dėmesio! Visi studentai praktikos duomenų bazėje turi būti užpildę registracijos anketą ir teisingai nurodę įmonės/įstaigos praktikos vadovo el. pašto adresą, kuriuo jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa.


3. Iki 2018 m. gegužės 14 d.
studentai turi duomenų bazėje užpildyti Praktikos vietos įvertinimo anketą. Apie leidimą pildyti anketą studentai bus informuojami el. paštu.


Naugarduko 24, Vilnius, tel.: 85-219-3056, el. paštas: alina.sataityte@mif.vu.lt