Darbdaviams Studentams Kuratoriams
Iškilus problemoms su sistemos veikimu rašykite: admin@mif.vu.lt
Studentų prisijungimas prie sistemos
MIF ITC vartotojo vardas: Slaptažodis

Negalite prisijungti? -> PAGALBA

Pasirinkite studijų programą…:

CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO PROFESINĖ PRAKTIKA

Profesinės praktikos tikslas – įtvirtinti ir tobulinti bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias bei gebėjimus, pagal įmonės/įstaigos poreikius atliekant profesines praktines užduotis.

VU Studijų praktikos reglamentas
VU CHGF praktikos nuostatai


Profesinė praktika vyksta bakalauro studijų metų IV kurse.

Praktikos laikotarpiai pagal studijų programas:

Studijų programos pavadinimasPraktikos laikotarpisPraktikos trukmė
Bakalauro studijų programų 4 kurso studentams
Chemija
Nanomedžiagų stud.pr.
2018-09-03 – 2018-10-262 mėn., po 40 val. per savaitę
Biochemija
(praktika vyksta toje pačioje įmonėje/įstaigoje abu laikotarpius)
2018-09-03 – 2017-12-144 mėn., po 10 val. per savaitę
2019-02-04 – 2019-04-122 mėn., po 40 val. per savaitę

Praktikos organizavimo etapai (vyksta nuo  2018 m. kovo 1 d.i ki  birželio 30 d.)

I. Paktikos vietos paieška

  • Studentai gali savarankiškai ieškoti įmonės/įstaigos, kuri priimtų į praktiką.
  • Prisijungę į praktikos sistemą studentai gali dalyvauti bendroje atrankoje į fakulteto skelbiamas vietas (prisijungimo duomenys tie patys kaip jungiantis prie MIF STSC kompiuterių klasių). Pamiršus slaptažodį reikia kreiptis į MIF STSC (Šaltinių g. 1A, 2 aukštas) sistemos administratorių  arba kreiptis el. paštu admin@mif.vu.lt
  • Praktikos metu atliekamas darbas turi būti susijęs su studijų metu įgytomis žiniomis ir praktiniais gebėjimais.
  • Studento praktikai turi vadovauti 2 praktikos vadovai: įmonės/įstaigos praktikos vadovas (praktikos vietoje paskirtas darbuotojas) ir universiteto praktikos vadovas (katedroje paskirtas dėstytojas).

 

II. Susiradus praktikos vietą


      •        Prieš vykdami į praktiką studentai kartu su įmonės/įstaigos ir universiteto praktikos vadovais turi suformuluoti praktikos temą ir uždavinius.
      •        Studentui atliekant praktiką bet kokioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje iki 2018 m. birželio 30 d. su praktikos institucija bei fakultetu reikia pasirašyti trišalę praktikos sutartį. Pagal žemiau pateiktą formą studentai turi elektroniniu būdu užpildyti praktikos sutartį, kurią 3 egzemplioriais (su studento ir įmonės/įstaigos direktoriaus parašais bei antspaudu) privalo pristatyti į fakulteto dekanatą. Fakultete sutartys pasirašomos dekano, registruojamos, ir studentui grąžinami 2 sutarties egzemplioriai (skirti studentui ir įmonei/įstaigai).
      •        Tuo tarpu, studentui atliekant praktiką Vilniaus universiteto padalinyje, praktinio mokymo sutartis nėra sudaroma, o praktika yra įteisinama praktikantą siunčiančio padalinio vadovo (Dekano/Direktoriaus) įsakymu (žr. Vilniaus universiteto Studijų praktikos reglamentą, 4.1. punktą). Studentas iki 2018 m. birželio 30 d. turi užpildyti ir pateikti prašymą fakulteto dekanatui.
      •        Iki 2018 m. birželio 30 d. praktikos sistemoje būtina užpildyti Registracijos anketą.


           Studento praktinio mokymo sutarties forma         

       Studento praktinio mokymo sutarties forma anglų kalba

        Studento prašymo dėl praktinio mokymo forma ( prašome pildyti kompiuteriu)

Naugarduko 24, Vilnius, tel.: 85-219-3056, el. paštas: alina.sataityte@mif.vu.lt