MySQL@uosis duomenų bazės sukūrimas

Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Pasirinkite MySQL slaptažodį:
Dėmesio. Jūsų MySQL duomenų bazės ir jos naudotojo vardai bus tokie patys, kaip pagrindinio naudotojo vardas, o slaptažodį pasirinkite (saugumo sumetimais) skirtingą, nuo pagrindinio slaptažodį. Jūsų duomenų bazės lentelės bus jūsų pakatalogyje ~/mysql. Jei toks failas ar katalogas jau yra, tai duomenų bazė jums nebus sukurta. Jeigu norite tokiu atveju turėti savo MySQL duomenų bazę, prašome pervadinti arba ištrinti failą ~/mysql. Jeigu pamiršite,-ote savo MySQL duomenų bazės naudotojo slaptažodį, tai pakartokite šią procedūra - duomenys nebus ištrinti. Kadangi jūsų duomenų bazės lentelės bus jūsų kataloge, tai joms galioja tie patys bendri apribojimai disko vietai ir failų kiekiui.
Studentams, kurių namų katalogo pilnas kelias prasideda /afs, duomenų bazės lentelės bus kataloge /projects2/mysql/username, kur username - jūsų naudotojo vardas. Studentams /projects2/mysql kataloge limitas yra 10MB ir 1000 failų.