VU MIF VSL STSC
Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras, Virtualių skaičiavimų laboratorija
Naujienos
Dažnos problemos
Studentams
Darbuotojams
Administratoriams
Naudotojų sąrašai
Programų sąrašai
Debesų kompiuterija
Skaičiavimų tinklas
Microsoft Imagine
Belaidis tinklas
Kompiuterių tinklas
Budėjimo grafikas
Esant problemoms VU MIF kompiuterių tinkle rašykite adresu:
pagalba@mif.vu.lt .

VU MIF kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės

1. Bendros nuostatos

Klasių kompiuteriai, serverių kompiuteriai, įdiegtos (instaliuotos) programos, informacinės sistemos, vietinis kompiuterių tinklas ir Internet'o tinklas yra resursai, skirti studentų mokymuisi ir moksliniam darbui studijų VU MIF metu.

2. Naudotojų teisės

Studentas gauna savo naudotojo vardą ir slaptažodį, kurie suteikia teisę naudotis:
 • vieta failų serveriuose;
 • procesoriaus laiku serveriuose;
 • elektroniniu paštu;
 • Internet'o tinklu.

3. Naudotojų pareigos

 • Naudoti resursus pagal paskirtį;
 • Taupyti vietą diskuose (archyvuojant);
 • Taupyti darbo laiką (netrukdant kitiems);
 • Taupyti ryšį su Internet'o tinklu (ieškant kuo arčiau);
 • Laikytis darbo Internet'o tinkle etikos.

4. Darbo tvarka

Darbo dienomis studentas gali naudotis klasių kompiuteriais nuo 8h iki 20h. Švenčių dienomis ir per atostogas, bei kitu laiku studentas gali dirbti dekanui leidus. Paskaitos metu studentas privalo vykdyti visus dėstytojo nurodymus, o ne paskaitos metu - kompiuterių laboratorijos darbuotojų nurodymus. Studentas gali iš anksto užsirašyti dirbti prie kurio nors kompiuterio ne paskaitų metu ir užsirašęs turi pirmenybę juo pasinaudoti. Papildoma informacija teikiama kompiuterių laboratorijoje bei kompiuterių laboratorijos interneto puslapiuose.

5. Draudžiama

 • Išjungti kompiuterius arba atjungti juos iš kompiuterių tinklo;
 • Prijungti savo atsineštus kompiuterius be išankstinės registracijos ir į jiems neskirtas vietas;
 • Savo kompiuteriuose naudoti kitokią, nei numatytą tvarkoje TCP/IP konfigūraciją;
 • Keisti kompiuterių konfigūraciją, instaliuoti bei šalinti programas, be dėstytojo leidimo;
 • Kopijuoti, laikyti, žaisti žaidimus;
 • Naudotis svetimais naudotojo vardais ir slaptažodžiais;
 • Perduoti savo naudotojo vardus ir slaptažodžius kitiems asmenims;
 • Spėlioti, nužiūrėti ir kitais būdais pretenduoti į kitų slaptažodžius;
 • Naudotis neskirtais resursais;
 • Brautis į kompiuterius (ne tik vietinius), kuriuose resursai nepaskirti;
 • Kopijuoti instaliuotas (įdiegtas) programas;
 • Kitais būdais pažeidinėti saugumą, privatumą, tvarką, rimtį ir kitų naudotojų teises.

6. Atsakomybė

Studentas atsako už visus veiksmus atliekamus jo naudotojo vardu. Priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių, pažeidęs naudojimo taisykles, studentas baudžiamas įspėjimu, dalies ar visų resursų atėmimu, finansinės žalos atlyginimu ir kitomis administracinėmis nuobaudomis iki pašalinimo iš universiteto.
 
Pastaba. Dalis informacijos šiuose puslapiuose prieinama tik VU MIF kompiuterių tinklo naudotojams, pateikusiems savo VU MIF naudotojo vardą ir slaptažodį.
© 1999 - 2020 VU MIF Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centras